Tumblelog by Soup.io
 • kikutiku
 • OFFka
 • AlwaysMe
 • katarina
 • retaliate
 • Suzi
 • marionnette
 • Tornerai
 • rasowadoskonalosc
 • anifares
 • idana
 • tazniebieskimi
 • sephirath
 • hydrocodone
 • jannet
 • emska
 • drenchedinmanilatwilight
 • bazalt
 • Bilet
 • tost
 • Muska
 • samolot
 • depresja
 • maraska
 • chrupki
 • LonePoProstu
 • slid0
 • toniewszystko
 • dii
 • littledream
 • stragan-ze-snami
 • fasi
 • primordium
 • ovvlsome
 • cieszypucha
 • dreamseller
 • summerkiss
 • nettle-carrier
 • Hanoi
 • bojalubiestaregramofony
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • bluepanda
 • dorothis
 • danio
 • wiktorja
 • mouette
 • szlugtime
 • aconcagua
 • totento
 • lilyoung
 • Fehldruck
 • justynaz
 • susz
 • irethtasartir
 • annawanna
 • grumpy
 • manna
 • youthless
 • emigracja
 • zyj-kolorowo
 • sfeter
 • kokkosowa
 • Lotta12
 • delRayo
 • blueberries
 • letmeget
 • kapitandziwny
 • misiowesprawki
 • smutnomi
 • nirvitii
 • bdsmforest
 • Tommekk
 • mrrrrrrrrr
 • creure
 • guyver
 • olalaa
 • bananas
 • iltirannosauro
 • piksele
 • Americanlover
 • jstrbl
 • szszsz
 • butterbeer
 • missyseepy
 • centrumchujozy
 • urszulka
 • stockholmsyndrome
 • brzask
 • anaa
 • misza
 • elczi
 • xcuzme
 • disheveled
 • lubiew0
 • koktajlik
 • likearollingstone
 • peper
 • marfi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

7660 8e66
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
4553 ae60
7754 7e98 500
Reposted fromtwice twice viaplugss plugss
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viawrazliwa wrazliwa
3396 8e0c
"Your love was handmade for somebody like me"
Reposted fromi-ann i-ann viawrazliwa wrazliwa
Reposted fromsidus sidus viaPoranny Poranny
1375 86ac 500

scarymansion:

Vulture Magazine December 2016

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaplugss plugss
9737 d5f2 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaplugss plugss
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaplugss plugss
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl viaplugss plugss
4222 f6eb 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamajenki majenki
5033 507e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaplugss plugss

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaplugss plugss
1289 045e
Reposted fromkulamin kulamin viaplugss plugss
3298 8473
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaplugss plugss
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viamadadream madadream
9292 1c0a
Reposted frommakswilczur makswilczur viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl