Tumblelog by Soup.io
 • kikutiku
 • OFFka
 • AlwaysMe
 • katarina
 • retaliate
 • Suzi
 • marionnette
 • Tornerai
 • rasowadoskonalosc
 • anifares
 • idana
 • tazniebieskimi
 • sephirath
 • hydrocodone
 • jannet
 • emska
 • drenchedinmanilatwilight
 • bazalt
 • Bilet
 • tost
 • Muska
 • samolot
 • depresja
 • maraska
 • chrupki
 • LonePoProstu
 • slid0
 • toniewszystko
 • dii
 • littledream
 • stragan-ze-snami
 • primordium
 • ovvlsome
 • cieszypucha
 • dreamseller
 • summerkiss
 • nettle-carrier
 • Hanoi
 • bojalubiestaregramofony
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • bluepanda
 • dorothis
 • danio
 • wiktorja
 • mouette
 • szlugtime
 • aconcagua
 • totento
 • lilyoung
 • Fehldruck
 • justynaz
 • susz
 • irethtasartir
 • annawanna
 • grumpy
 • manna
 • youthless
 • emigracja
 • zyj-kolorowo
 • sfeter
 • kokkosowa
 • zorza
 • delRayo
 • blueberries
 • letmeget
 • kapitandziwny
 • misiowesprawki
 • smutnomi
 • nirvitii
 • bdsmforest
 • Tommekk
 • mrrrrrrrrr
 • creure
 • guyver
 • olalaa
 • bananas
 • iltirannosauro
 • piksele
 • Americanlover
 • jstrbl
 • szszsz
 • butterbeer
 • missyseepy
 • centrumchujozy
 • urszulka
 • stockholmsyndrome
 • jointskurwysyn
 • anaa
 • misza
 • elczi
 • xcuzme
 • disheveled
 • lubiew0
 • koktajlik
 • likearollingstone
 • peper
 • marfi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

5627 18a3 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadestroyed destroyed
1509 aa63 500

oldphotos:

Postcard booklet cover from Knott’s Berry Farm in Buena Park, CA. July 8, 1958.

Reposted fromhawke hawke viadestroyed destroyed
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viagonnabebetter gonnabebetter
Wyobraź mnie sobie: nie zaistnieję, jeśli mnie sobie nie wyobrazisz.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagonnabebetter gonnabebetter
Reposted fromshakeme shakeme viagonnabebetter gonnabebetter
2857 2979 500
Reposted fromrawriot rawriot viauaremyheaven uaremyheaven
4566 5053

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
3556 58b4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
8413 e2cf 500
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
4187 5326 500
Reposted byKanisterjanuschytrusbrujajezuponurykosiarzganzrockbarmoppie
Reposted frompffft pffft viajanuschytrus januschytrus
2958 2996 500
Reposted fromteijakool teijakool viaoski oski
2898 c168 500
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
1300 9ec9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoski oski
4020 2802 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl